magnolia_1600px
Valviran laillistama puheterapeutti

Olen Valviran laillistama puheterapeutti ja toimin yksityisenä ammatinharjoittajana (https://julkiterhikki.valvira.fi). Olen valmistunut vuonna 2006 Logopedian koulutusohjelmasta Helsingin Yliopistosta.

 

Erikoistuminen ja työkokemus

Olen erikoistunut koulutuksen ja työkokemuksen kautta eri- ikäisten lasten ja nuorten sekä aikuisten puheen sujuvuuden häiriöihin, eli änkytykseen ja sokellukseen. Olen myös keskittynyt työssäni erityisesti lasten puheen ja kielen kehityksellisten vaikeuksien kuntoutukseen, kuten puheen tuottoon liittyviin pulmiin.

Ohjaan perheitä em. asioiden lisäksi mielelläni myös äänneharjoittelussa (esim. R-, S-, L- ja K-harjoittelu).

Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja Puheterapiakeskus Tempo Oy:n kautta (lue lisää Kelan terapiasta: www.tempokeskus.fi).

Puheterapiakeskus Tempo Oy:n puheterapeuttina järjestän myös sopeutumisvalmennuskursseja alle kouluikäisille ja kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla on puheen sujuvuuden häiriöitä, sekä heidän perheilleen. Puheterapiakeskus Tempo järjestää myös vertaiskahviloita perheille, joiden lapsilla on puheen sujuvuuden häiriöitä.

Voit lukea lisää sopeutumisvalmennuskursseista ja vertaiskahviloista osoitteesta www.tempokeskus.fi.

 

Noudatan puheterapiassani hyviä kuntoutuskäytänteitä

Työskentelyotteeni on asiakaslähtöinen ja perhekeskeinen. Suunnittelen ja toteutan kuntoutuksen yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa ICF viitekehyksen (Maailman terveysjärjestön WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus) mukaisesti. Kuntoutuksessa pyrin vahvistamaan asiakkaan suoriutumista arjen tilanteissa, tukemaan osallistumista erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja lisäämään näin asiakkaan ja perheen toimijuutta. Lisäksi tarkoituksenani on puheterapiassa huomioida asiakkaan ja perheen voimavarat ja pyrkiä vahvistamaan niitä. Teen yhteistyötä asiakkaalle ja perheelle merkittävien yhteistyötahojen, kuten päiväkodin ja koulun, kanssa.

Kuntoutustyön lisäksi koulutan säännöllisesti puheterapeutteja eri paikkakunnilla puheen sujuvuuden häiriöistä ja niiden kuntoutuksesta. Luennoin myös Helsingin yliopistossa vastaten logopedian laitoksella puheen sujuvuuden aineopinnoista.

Lue minusta lisää kouluttajana osoitteesta www.tempokeskus.fi

 

Millainen Puheterapeutti olen?

Minua on kuvattu mm. näin:

 • Olen helposti lähestyttävä, lämmin, ystävällinen ja aito
 • Olen intensiivisesti läsnä ja osaan kuunnella – asiakas on tullut kuulluksi
 • Olen erittäin ammattitaitoinen ja osaamiseni on vahvaa
 • Osaan antaa myötätuntoa riittävästi
 • Osaan ohjata asiakkaita ja perheitä hyvin ja huomioida heidän elämäntilanteensa
 • Osaan auttaa asiakasta löytämään voimavaroja ja uusia toimintamalleja
 • Osaan mukautua eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden mukaan ja antaa ikään sopivaa puheterapiaa

 

Missä puheterapia toteutuu?

Tarjoan puheterapiapalveluita päiväkoti-, koulu- ja kotikäynteinä pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Vastaanottokäynnit toteutuvat toimitiloissani, jotka sijaitsevat Espoon keskuksessa (Reviisorinkatu 3). Kuntoutus on myös mahdollista toteuttaa etäpuheterapiana kattavasti koko Suomen alueella tai jopa ulkomailla asuvien kanssa (käytössä tietoturvallinen ja suojattu alusta Doxy.me).

Palveluni:

 • Puheterapia
 • Änkytys- ja sokellusterapia
 • Puheen tuottamisen vaikeudet
 • Kielelliset vaikeudet
 • Lukivaikeudet
 • Äänneohjaukset
 • Koulutus
 • Työnohjaus ja konsultaatio

Soita ja kysy lisää!

Olen mukana Hyvät puheterapiakäytännöt -työryhmässä, jonka aiheena on puheen sujuvuus.